بوی جان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”
با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .


عید نوروز وسال ۱۳۹۶ بر تمامی ایرانیان عزیز و نوروز دوستان مبارک باد.

شرکت مهندسی ایمانتک