• SSD Kingston KC380 120GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC380 240GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC380 480GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC380 60GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC400 128GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC400 1TB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC400 256GB

  0 out of 5
 • SSD Kingston KC400 512 GB

  0 out of 5
 • SSD V300 SATA3.0 120GB

  0 out of 5

  SSDسری SV300 کینگستون را اگر میخواهید سیستم شما 10 برابر سریعتر از سیستمهایی که از هاردهای 7200RMP استفاده مینمایند،  تهیه کنید تا هم در مصرف باطری لپتاب خود صرفه جویی کنید و با سرعت انتقال بالای داده های خود در وقت صرفه جویی کنید. آیا میدانستید با خریدن این باندل کیت به راحتی داده های خود را میتوانید جابجا نمایید بدون انتقال سیستم ؟

  هاردهای SSD-SV300 را میتوانید بر روی  کامپیوترهای خانگی نیز نصب نمایید.این پکیج فوق العاده کینگستون شامل ابزار اتصال هارد ، باندل خارجی (اکسترنال ) و به همراه نرم افزاری که در صورت نیاز به نصب هارد خود، بصورت یک هارد خارجی میتوانید از آن بهره مند گردید.

  به همراه یکسال گارانتی تعویض طلایی ایمانتک به بازار عرضه گردید.

 • SSD V300 SATA3.0 240GB

  0 out of 5

  SSDسری SV300 کینگستون را اگر میخواهید سیستم شما 10 برابر سریعتر از سیستمهایی که از هاردهای 7200RMP استفاده مینمایند،  تهیه کنید تا هم در مصرف باطری لپتاب خود صرفه جویی کنید و با سرعت انتقال بالای داده های خود در وقت صرفه جویی کنید. آیا میدانستید با خریدن این باندل کیت به راحتی داده های خود را میتوانید جابجا نمایید بدون انتقال سیستم ؟

  هاردهای SSD-SV300 را میتوانید بر روی  کامپیوترهای خانگی نیز نصب نمایید.این پکیج فوق العاده کینگستون شامل ابزار اتصال هارد ، باندل خارجی (اکسترنال ) و به همراه نرم افزاری که در صورت نیاز به نصب هارد خود، بصورت یک هارد خارجی میتوانید از آن بهره مند گردید.

  به همراه یکسال گارانتی تعویض طلایی ایمانتک به بازار عرضه گردید.

 • SSD V300 SATA3.0 480GB

  0 out of 5

  SSDسری SV300 کینگستون را اگر میخواهید سیستم شما 10 برابر سریعتر از سیستمهایی که از هاردهای 7200RMP استفاده مینمایند،  تهیه کنید تا هم در مصرف باطری لپتاب خود صرفه جویی کنید و با سرعت انتقال بالای داده های خود در وقت صرفه جویی کنید. آیا میدانستید با خریدن این باندل کیت به راحتی داده های خود را میتوانید جابجا نمایید بدون انتقال سیستم ؟

  هاردهای SSD-SV300 را میتوانید بر روی  کامپیوترهای خانگی نیز نصب نمایید.این پکیج فوق العاده کینگستون شامل ابزار اتصال هارد ، باندل خارجی (اکسترنال ) و به همراه نرم افزاری که در صورت نیاز به نصب هارد خود، بصورت یک هارد خارجی میتوانید از آن بهره مند گردید.

  به همراه یکسال گارانتی تعویض طلایی ایمانتک به بازار عرضه گردید.

 • SSD V300 SATA3.0 60GB

  0 out of 5

  SSDسری SV300 کینگستون را اگر میخواهید سیستم شما 10 برابر سریعتر از سیستمهایی که از هاردهای 7200RMP استفاده مینمایند،  تهیه کنید تا هم در مصرف باطری لپتاب خود صرفه جویی کنید و با سرعت انتقال بالای داده های خود در وقت صرفه جویی کنید. آیا میدانستید با خریدن این باندل کیت به راحتی داده های خود را میتوانید جابجا نمایید بدون انتقال سیستم ؟

  هاردهای SSD-SV300 را میتوانید بر روی  کامپیوترهای خانگی نیز نصب نمایید.این پکیج فوق العاده کینگستون شامل ابزار اتصال هارد ، باندل خارجی (اکسترنال ) و به همراه نرم افزاری که در صورت نیاز به نصب هارد خود، بصورت یک هارد خارجی میتوانید از آن بهره مند گردید.

  به همراه یکسال گارانتی تعویض طلایی ایمانتک به بازار عرضه گردید.