تاریخ شروع گارانتی: 19-01-1395

تاریخ پایان گارانتی: 19-07-1396

RAM G-SKILL 32GB QUAD

BUS 2666 DDR4 (4*8)

F4-2666C15Q-32GVR


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.