تاریخ شروع گارانتی: 26-04-1395

تاریخ پایان گارانتی: 26-10-1396

RAM G-SKILL 32GB QUAD

(BUS 3200 DDR4 (8GB*4

MODEL NUMBER:F4-3200C16Q-32GVKB


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.