تاریخ شروع گارانتی: 20-01-1396

تاریخ پایان گارانتی: 20-01-1398

نماینده سن دیسک در ایران

CRUZER FORCE™ USB FLASH DRIVE 32GB

SDCZ71-032G-B35


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.