تاریخ شروع گارانتی: 01-04-1397

تاریخ پایان گارانتی: 01-10-1398

RAM GSKILL 2800 32GB 4*8

F4:2800C15Q-32VRB


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.