تاریخ شروع گارانتی: 01-06-1398

تاریخ پایان گارانتی: 01-06-1400

RAM G-SKILL 8GB SINGLE

(BUS 3000 DDR4     (8GB*1)

-MODEL NUMBER:F4-3000C16S-8GIS


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.