تاریخ شروع گارانتی: 15-09-1399

تاریخ پایان گارانتی: 11-10-1402

RAM ADATA  XPG 16G 3200 DDR4


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.