تاریخ شروع گارانتی: 26-11-1399

تاریخ پایان گارانتی: 26-11-1400

VGA ASUS TUF GTX1650-O4GD6-P-GA


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.