تاریخ شروع گارانتی: 23-01-1400

تاریخ پایان گارانتی: 11-10-1400

VGA INNO3D GT710 2G SDDR3


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.