تاریخ شروع گارانتی: 22-03-1400

تاریخ پایان گارانتی: 10-09-1401

SSD SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 500G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.