تاریخ شروع گارانتی: 04-05-1400

تاریخ پایان گارانتی: 29-04-1401

H.D.D SEAGATE ST8000DM004


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.