تاریخ شروع گارانتی: 04-05-1400

تاریخ پایان گارانتی: 12-11-1401

 SSD SAMSUNG 980 M.2 500G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.