گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات


گواهینامه محصولات PINNACLE

نمایندگی ها

گواهینامه نمایندگی محصولات PHILIPS

نمایندگی ها

گواهینامه نمایندگی SMC

نمایندگی ها

گواهینامه نمایندگی محصولات Laxar

نمایندگی ها

گواهینامه نمایندگی محصولات Sony

نمایندگی ها

گواهینامه نمایندگی محصولات ADATA

نمایندگی ها

تقدیرنامه از رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران برای حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی نرم افزار و مالتی مدیا

تقدیرنامه ها

گواهینامه نمایندگی محصولات Creative

نمایندگی ها

یاد بود از سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران برای حضور در نمایشگاه الکامپ

تقدیرنامه ها

یادبود از مرکز توسعه صادرات ایران برگزاری چهارمین نمایشگاه بین الملی الکامپ

تقدیرنامه ها

یادبود از انجمن شرکت های انفورماتیک ایران برای حضور در نمایشگاه الکامپ

تقدیرنامه ها