تاریخ شروع گارانتی: 1390-01-23

تاریخ پایان گارانتی: 1391-01-23

USB FLASH TOSHIBA 4G&8G&16G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.