تاریخ شروع گارانتی: 1393-09-06

تاریخ پایان گارانتی: 1396-09-06

RAM 2G&4G&8G 1600 MHZKINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.