تاریخ شروع گارانتی: 08-09-1394

تاریخ پایان گارانتی:

RAM   HYPERX 8G  1600Mhz  KINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.