تاریخ شروع گارانتی: 19-01-1395

تاریخ پایان گارانتی: 19-07-1396

RAM G-SKILL 16GB SINGLE

(BUS 2800 DDR4     (16GB*1)

MODEL NUMBER:F4-2800C15S-16GVR


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.