تاریخ شروع گارانتی: 26-04-1395

تاریخ پایان گارانتی: 26-10-1396

RAM G-SKILL 32GB DUAL

(BUS 2400 DDR4 (16GB*2

MODEL NUMBER:F4-2400C15D-32GVR


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.