تاریخ شروع گارانتی: 14-06-1395

تاریخ پایان گارانتی: 14-12-1396

RAM G-SKILL 16GB   SINGLE

(BUS 3200 DDR4   (16GB*1)

MODEL NUMBER:F4-3200C16S-16GVK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.