تاریخ شروع گارانتی: 20-01-1396

تاریخ پایان گارانتی: 20-01-1401

نماینده سن دیسک در ایران

SANDISK ULTRA USB 3.0 FLASH DRIVE 16GB

SDCZ48-16GB-U46


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.