تاریخ شروع گارانتی: 24-02-1396

تاریخ پایان گارانتی: 24-02-1398

 

M.B ASUS H270-PLUS

 

نماینده ایسوس در ایران


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.