تاریخ شروع گارانتی: 26-02-1396

تاریخ پایان گارانتی: 26-02-1399

SANDISK ULTRA DUAL DRIVE M3.0 16GB

 G46-SDDD3-O16GB

نماینده سن دیسک در ایران


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.