تاریخ شروع گارانتی: 07-08-1396

تاریخ پایان گارانتی: 07-08-1397

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A6

SM-T585

نماینده سامسونگ ذر ایران

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.