تاریخ شروع گارانتی: 16-11-1395

تاریخ پایان گارانتی: 16-05-1397

H.D.D INT 3.5″W.D 1TB

نماینده وسترن دیجیتال در ایران


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.