تاریخ شروع گارانتی: 27-07-1395

تاریخ پایان گارانتی: 27-01-1397

H.D.D INT 3.5″ SEAGATE 2TB

نمایندگی محصولات سیکیت در ایران

HARD SEAGATE IMANTECHJ


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.