تاریخ شروع گارانتی: 03-06-1396

تاریخ پایان گارانتی: 03-06-1398

RAM G-SKILL 16GB SINGLE

(BUS 2400 DDR4 (16GB*1)

MODEL NUMBER:F4-2400C15S-16GIS

نماینده جی اسکیل درایران

Notice:


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.