تاریخ شروع گارانتی: 01-07-1396

تاریخ پایان گارانتی: 01-07-1398

 RAM HYPERX PREDATOR KINGSTON 3000 16GB SINGLE 

نماینده کینگستون ذر ایزان

KINGSTON-PREDACTOR-16GB

Notice:


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.