تاریخ شروع گارانتی: 27-07-1396

تاریخ پایان گارانتی: 27-07-1397

BAND 2 XIAOMI

MGW4025IN

شیاومی

توجه:آوردن جعبه ی کالا به همراه کارت گارانتی و لوازم همراه برای پذیرش گارانتی الزامی می باشد.


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.