تاریخ شروع گارانتی: 22-09-1396

تاریخ پایان گارانتی: 22-09-1398

RAM ADATA 4GB 2133 DDR4 NOTBOK

نمایندگی محصولات ای دی تا در ایران

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.