تاریخ شروع گارانتی: 05-09-1396

تاریخ پایان گارانتی: 05-03-1398

VGA ASUS DUAL GTX 1080 O8GB

نماینده ایسوس در ایران

 

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.