تاریخ شروع گارانتی: 10-10-1396

تاریخ پایان گارانتی: 10-04-1398

M.B ASUS Z270-A

نماینده ایسوس در ایران


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.