تاریخ شروع گارانتی: 23-10-1396

تاریخ پایان گارانتی: 23-10-1398

RAM CRUCIAL 16GB 2400 DDR4 NOTBOK

نمایندگی محصولات کروشبال ذر ایزان

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.