تاریخ شروع گارانتی: 01-11-1395

تاریخ پایان گارانتی: 01-11-1397

RAM G-SKILL 32GB QUAD

(BUS 2800 DDR4 (8GB*4)

MODEL NUMBER:F4-2800C15Q-32GVRB

نماینده جی اسکیل درایران

Notice:


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.