تاریخ شروع گارانتی: 01-12-1397

تاریخ پایان گارانتی: 12-01-1399

RAM KINGSTON 8G DDR4 3000 PREDATOR


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.