تاریخ شروع گارانتی: 10-12-1398

تاریخ پایان گارانتی: 07-03-1399

161GYF/H110-MK/  ضربه خوردگی پی سی بی


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.