تاریخ شروع گارانتی: 01-06-1398

تاریخ پایان گارانتی: 01-06-1400

RAM G-SKILL 16GB SINGEL

(BUS 2400 DDR4     (16GB*1)

MODEL NUMBER:F4-2400C17S-16GIS


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.