تاریخ شروع گارانتی: 01-08-1398

تاریخ پایان گارانتی: 01-08-1399

vga asus ph-gtx1050ti-4g


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.