تاریخ شروع گارانتی: 01-04-1398

تاریخ پایان گارانتی: 01-04-1400

SSD SAMSUNG EVO 860 250 G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.