تاریخ شروع گارانتی: 12-05-1399

تاریخ پایان گارانتی: 13-11-1400

VGA ASUS TUF GTX1660-O6G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.