تاریخ شروع گارانتی: 11-06-1399

تاریخ پایان گارانتی: 04-12-1400

M.B ASUS ROG-STRIX Z390-F


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.