تاریخ شروع گارانتی: 31-04-1399

تاریخ پایان گارانتی: 15-10-1400

SSD W.D M.2 BLACK SN750 500G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.