تاریخ شروع گارانتی: 19-09-1399

تاریخ پایان گارانتی: 11-10-1400

VGA ASUS TUF GTX1650-O4G-D6


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.