تاریخ شروع گارانتی: 26-11-1399

تاریخ پایان گارانتی: 08-06-1401

SSD SAMSUNG PROTABLE T7 T1


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.