تاریخ شروع گارانتی: 31-01-1400

تاریخ پایان گارانتی: 21-01-1401

VGA ASUS TUF-GTX1650-O4GD6-P


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.