تاریخ شروع گارانتی: 20-02-1400

تاریخ پایان گارانتی: 19-08-1400

SSD LEXAR NM100 512G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.