تاریخ شروع گارانتی: 05-05-1400

تاریخ پایان گارانتی: 01-07-1400

 VGA ASUS ROG STRIX RTX3060-O12G GA


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.