تاریخ شروع گارانتی: 26-10-1394

تاریخ پایان گارانتی: 26-10-1395

RAM GSKILLS 3200 8GB

تعویض گارانتی

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.