تاریخ شروع گارانتی: 29-09-1394

تاریخ پایان گارانتی: 29-03-1396

RAM G-SKILL 4GB   SINGLE

(BUS 2400 DDR4       (4GB*1)

MODEL NUMBER:F4-2400C15S-4GIS


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.