پیشرو رایانه

GOOGLE

نام فروشگاه : پیشرو رایانه پایتخت

نام مدیر فروشگاه : علیرضا مرتضوی

آدرس : تهران بلوارمیرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه سوم واحد 354

تلفن تماس : 88660890   12خط

کد پستی : 1968763511

سایت:http://www.pishrorayane.com